...

- Aletlerde yüksek verimlilik ve rantabilite

- Birkaç dakika içinde sızdırmazlık yüzeyi onarılır

- Amortisman (uygulama durumuna bag˘lı olarak) daha ilk uygulamada sag˘lanır

- Kendini kanıtlamıs¸ ve pratig˘e dönük teknoloji

- Uygulama teknig˘inde hassas ve güvenli.

- Aletlerin kolay ve standart kullanım s¸ekli

- Aletler mobil olup yerden bag˘ımsız (elektrik enerjisi olmadan) olarak kullanılabilir.

- Özellikle "yerinde" yapılan onarım ve servis alanlarında kullanım için uygundur

- Uygulama manüel olarak çatal veya yıldız anahtar yardımıyla gerçekles¸ir

- Birsızdırmazlıkyüzeyinonarımıbasınçsızyapıelemanınıyerindensökmedenmümkündür

   (itinalıçalıs¸maks¸artıyla)

- Onarılan yüzeyinin kalitesi son derece yüksektir

- Onarılan yüzeyin vidalama dis¸lerine açısal hassasiyeti yüksektir

- Profil çelig˘i deg˘is¸tirilebilir ve (el ile) tekrar bilenebilir

 

 

 

multicut* - hassas aletlerinin avantajları

 

Iletişim

 

REINHARD Feinmechanik GmbH

Assar-Gabrielsson-Str. 1

63128 Dietzenbach

Almanya

 

Tel:  +49 (0)6074 84127 0

Fax: +49 (0)6074 2020

info@reinhard-feinmechanik.de

 

Teklifimiz sadece iş müşterilerine yöneliktir

(B2B Shop)

 

İleti göndermek istiyorsunuz

Formular wird gesendet...

Auf dem Server ist ein Fehler aufgetreten.

Formular empfangen.